Rok 2017

Listopad 2017

Nasza pomoc, od samego początku, docierała do chrześcijan zamieszkałych na równinie Niniwy. – Obszar ten jest podzielony pomiędzy Autonomiczny Region Kurdystanu i Irak. – Początkowo, w czerwcu 2016 roku, skupiliśmy się na pomocy rodzinom legalnych ochotniczych jednostek wojskowych chroniących ludność cywilną. Kupowaliśmy paczki żywnościowe i ubrania dla dzieci żołnierzy, płaciliśmy zaległe czynsze (żołnierze przez wiele miesięcy nie otrzymywali żołdu).

Listopad 2017 1
Pomoc dla rodziny żołnierza Peszmergi w Alkusz, czerwiec 2016
foto: Wojciech Tora
Listopad 2017 2
Pomoc dla dzieci żołnierza Peszmergi w Alkusz, czerwiec 2016
foto: Wojciech Tora

Aktualnie skupiamy się na zbieraniu funduszy dla rodzin chrześcijańskich chcących powrócić do zrujnowanych – podczas wojny z ISIS – miast Karakusz i Teleskof. Projekty “Powrót do domu” i “Dobra praca” zarządzane przez Fundację “Orla Straż” – umożliwiają rodzinom nie tylko powrót do domu oraz odbudowę sklepów, warsztatów pracy i punktów usługowych. – Bonimed finansuje zakup narzędzi i niezbędnego wyposażenia. Wsparliśmy m.in. warsztat ślusarski, zakład spawalniczy i gabinet lekarski.

Listopad 2017 3
Warsztat ślusarski w Karakusz – “Dobra praca”
foto: “Orla Straż”

Październik 2017

KAMERUN. W przedszkolu w Kamerunie – prowadzonym przez Siostry Pallotynki kształci się obecnie 206 dzieci. Bonimed dofinansował zakup podręczników, zeszytów i kredek. Te pomoce dydaktyczne pomogą maluszkom przygotować się do dalszej edukacji, a przede wszystkim rozwijać zainteresowania i pasje.

pazdziernik 2017 1
Przedszkole sióstr Pallotynek w Kamerunie
foto: Fundacja Pomocy Dzieciom

Wrzesień 2017

Bonimed aktywnie wspiera realizacje czterech projektów charytatywnych zarządzanych przez Fundację “Orla Straż”:

I. „Powrót do domu” to projekt, którego celem jest zebranie funduszy na powrót rodzin chrześcijańskich do miasta Karakusz w Iraku. Projekt polega na odtworzeniu sklepów, warsztatów pracy i punktów usługowych, poprzez zakup koniecznych narzędzi i niezbędnego wyposażenia.

pazdziernik 2017 2
Pomoc dla rodzin z Alkusz, październik 2017
foto: “Orla Straż”

II. „Przywrócić nadzieję” to projekt, który ma przywrócić sens i cel życia samotnym kobietom jazydzkim wyswobodzonym z rąk Państwa Islamskiego.

W ramach projektu prowadzone są kursy zawodowe, warsztaty kroju i szycia dla Jazydek z obozów. W czasie kursu wolontariusze opiekują się dziećmi. Organizują zabawy i naukę języka angielskiego. Kobiety i dzieci mogą również liczyć na ciepły posiłek.

wrzesien 2017 1
Warsztaty krawieckie w Alkusz
foto: “Orla Straż”

Sierpień 2017

III. „Patrząc w przyszłość” to projekt skierowany do szkół i uczniów szkół podstawowych. Finansujemy remont i zakup mebli i wyposażenia dp 5 szkół w chrześcijańskich miejscowościach Alkusz i Teleskof. Uczniowie otrzymują pomoce szkolne i paczki żywnościowe.

wrzesien 2017 2
Zabawa na szkolnym podwórku, Alkusz
foto: “Orla Straż”
sierpien 2017
Uczniowie dziękują za paczki żywnościowe i pomoce szkolne, Alkusz
foto: “Orla Straż”

Lipiec 2017

IV. „Strażnicy” to projekt skierowany do żołnierzy. – W kraju, gdzie nie ma policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego, strzegą ludności cywilnej i pomagają w codziennym życiu. Jednostkom wojskowo-policyjnym organizujemy profesjonalne szkolenia medyczne, kupujemy profesjonalne apteczki i wkłady medyczne. – Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnych stronach „Orlej Straży”:  www.orlastraz.org i https://www.facebook.com/orlastraz/  

lipiec 2017
Dostawa apteczek medycznych dla żołnierzy, lipiec 2017
foto: Orla Straż

Luty 2017

Wspólna akcja Fundacji Orla Straż, Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu oraz Fundacji Estera – “Zbiórka na remont i wyposażenie szkoły w Alkusz“.

zbiorka na alkusz 01
Remont szkoły w Alkusz, luty 2017
foto: Orla Straż

Alkusz to niewielkie miasto (kilkanaście tysięcy mieszkańców) znajdujące się niespełna 50 kilometrów na północ od Mosulu. Ten ważny ośrodek chrześcijan – Asyryjczyków, nigdy nie został zajęty przez terrorystów z Daesh (ISIS). Stał się więc tymczasowym domem dla wielu uciekinierów z terenów objętych wojną. U stóp starożytnego klasztoru Rabbana Hormizda znaleźli możliwość bezpiecznego życia na wygnaniu. Znajduje się tam również prowadzony przez księży przyklasztorny sierociniec św. Józefa.

Szkoła posiada dziewięć sal lekcyjnych. W tej chwili jednak jest zniszczona i nie nadaje się do dalszego użytku. Wymaga gruntownego remontu zarówno sal lekcyjnych, jak również toalet, kuchni i pomieszczeń dla nauczycieli. Brakuje nawet ławek i tablic, czy jakiegokolwiek sprzętu multimedialnego, ksera, materiałów edukacyjnych i piśmienniczych dla dzieci. Żołnierze przesłali nam listę potrzebnych rzeczy, którą zamieszczamy poniżej.

Szacunkowy koszt samego remontu to 2500 USD, czyli ponad 10 000 PLN. Pokryje on odnowienie sal, drobne naprawy i kupno ksera. W miarę możliwości będziemy pomagać w kupnie kolejnych rzeczy, od środków czystości do tablic lekcyjnych. W naszym imieniu działać będzie na miejscu chrześcijańska organizacja charytatywna ATRI pilnująca prac i rozdysponowania przekazanych środków. – Dzięki tej konkretnej inicjatywie, możemy pomóc i dać wiele radości dzieciom, których życie od dwóch lat determinowane jest przez wojnę z terrorystami.

To wspólne dzieło Fundacji “Orla Straż”, Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu i Fundacji Estera.