Rok 2008

Na koniec roku CREdD zatrudniało 38 specjalistów, którzy obejmowali swą terapią 152 dzieci i rozpoczęło współpracę międzynarodowej z ośrodkami rehabilitacyjnymi ze Szwecji i Turcji.