Lata 2006-2007

  • Powiększenie bazy rehabilitacyjnej i edukacyjnej Centrum.
  • Nieustanne szkolenie pracowników i rodziców.
  • Działania integracyjne z uwzględnieniem szkół z terenu powiatu żywieckiego.
  • Terapia sztuką (arteterapia).