Lata 2003-2004

Przejęto dzierżawę od władz samorządowych zrujnowanego budynku po koszarach wojskowych w których rozpoczęliśmy  remont i adaptację na potrzeby Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla Dzieci. Remont prowadzono przy wsparciu funduszy europejskich oraz ONZ. Arcyksiężna Maria Krystyna Habsburg oraz Ojciec Grzegorz Sroka OFMConv. objęli patronatem działania prowadzone przez Fundację.
Budynek Fundacji Pomocy Dzieciom z Żywca w 2003 i 2004 roku, przed i po remoncie dawnych koszar wojskowych foto: Fundacja Pomocy Dzieciom, 2004