1 lipca 2005

1 lipca 2005 r. otwarto Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla Dzieci (CREdD) w Żywcu. Pracę w nim znalazło wówczas 25 specjalistów z dziedziny fizjoterapii, pedagogiki specjalnej, logopedii, psychologii oraz lekarzy. Stałą opieką objęto 75 dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

Fundacja Pomocy Dzieciom z Żywca, 2010
foto: Fundacja Pomocy Dzieciom