Lata 1998-2003

  • Pomoc rzeczowa dla dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich oraz rodzinnych domów dziecka.
  • Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych poprzez m.in. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych – w sumie wzięło w nich udział ponad 300 dzieci.
  • Działalność szkoleniowa dla opiekunów i wolontariuszy opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi
  • Wydanie 4 poradników dotyczących leczenia i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz praw i przywilejów osób niepełnosprawnych.
  • Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez powołanie integracyjnego zespołu muzyczno-wokalnego w skład, którego weszły dzieci niepełnosprawne i ich zdrowi rówieśnicy.
  • Prowadzenie szkoleń dla lekarzy, fizjoterapeutów oraz innych pracowników służby zdrowia w zakresie leczenia i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.
  • Umożliwienie dostępu do rehabilitacji osobom zamieszkującym tereny górskie i odległe od miast poprzez stworzenie punktów konsultacyjnych i rehabilitacyjnych oraz prowadzenie transportu tych osób do placówek.
  • Działania te wspierał Ojciec Grzegorz Sroka, który od początku istnienia Fundacji był członkiem jej Rady Nadzorczej.