Rok 2011

W 2011 roku Fundacja założyła Ogród Terapeutyczno–Rekreacyjny dla dzieci niepełnosprawnych i przeprowadziła wiele szkoleń dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Fundacja prowadzi również program dożywiania dzieci biorących udział w terapii w CREdD.

b32b0d41f7e441cec1ebc6b38ef2104a
Fundacja Pomocy Dzieciom z Żywca, 2011
foto: Fundacja Pomocy Dzieciom

W 2011 roku Fundacja nawiązała współpracę z młodzieżą – wolontariuszami z Polski, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

44f57e04d15e47b604baf07a6fff3e0b
Fundacja Pomocy Dzieciom z Żywca, 2011
foto: Fundacja Pomocy Dzieciom