Dyslordoza szyjna a zaburzenia neurowegetatywne

Przedmiotem opracowania jest wpływ zmniejszonej bądź zniesionej lordozy szyjnej na zaburzenia neurowegetatywne oraz znaczenie terapii manualnej w leczeniu przedmiotowych dolegliwości.

Słowa kluczowe:

dyslordoza kręgosłupa szyjnego, terapia manualna, zawroty głowy, drętwienie rąk, bóle głowy.

Przedmiotem opracowania jest wpływ zmniejszonej bądź zniesionej lordozy szyjnej na zaburzenia neurowegetatywne oraz znaczenie terapii manualnej w leczeniu przedmiotowych dolegliwości.

Obserwacje przeprowadzono na grupie 94 chorych leczonych w gabinecie lekarskim autora w latach 2002 -2005. Wśród badanych 79 % stanowiły kobiety a 21% mężczyźni.

Dolegliwości jakie poddano obserwacji i ich występowanie:

– zawroty głowy: 89,4%

– zaburzenia widzenia pod postacią mroczków: 74,5%

– drętwienie rąk: 73,4%

– ból w kręg. C: 70,2%

– zaburzenia słuchu pod postacią szumu w uszach, pisków, dzwonienia i inn.: 65,9%

– ból głowy: 60,0%

– kołatanie serca: 57,4%

– lęk: 50,0%

– zaburzenia widzenia pod postacią mgły: 48,9%

– nudności i wymioty: 45,7%

– suchość w ustach i w gardle: 40,4%

Występowanie poszczególnych objawów ze względu na płeć (dane procentowe):

– ból w kręg. C: Kobiety – 91,9%, Mężczyźni – 80,0%

– zaburzenia słuchu pod postacią szumu w uszach, pisków, dzwonienia i inn.: Kobiety – 77,0%, Mężczyźni – 80,0%

– zawroty głowy: Kobiety – 74,3%, Mężczyźni – 80,0%

– zaburzenia widzenia pod postacią mroczków: Kobiety – 67,6%, Mężczyźni – 75,0%

– drętwienie rąk: Kobiety – 63,5%, Mężczyźni – 60,0%

– ból głowy: Kobiety – 62,2%, Mężczyźni – 50,0%

– lęk: Kobiety – 62,2%, Mężczyźni – 40,0%

– nudności lub wymioty: Kobiety – 55,4%, Mężczyźni – 40,0%

– suchość w ustach i gardle: Kobiety – 52,7%, Mężczyźni – 35,0%

– kołatanie serca: Kobiety – 47,3%, Mężczyźni – 35,0%

– zaburzenia widzenia pod postacią mgły: Kobiety – 41,9%, Mężczyźni – 25,0%

Nazwy objawów są nazwami najczęściej podawanymi przez pacjentów. Starano się nie zmieniać otrzymanych informacji, aby nie sugerować chorym dolegliwości.

Dolegliwości u badanych pacjentów można podzielić ze względu na częstość występowania następująco: Dominującym objawem są zawroty głowy. Druga grupa objawów to zaburzenia widzenia pod postacią mroczków, bóle w kręg. C i drętwienie rąk, które to występują u ok. 3/4 pacjentów. U 2/3 zaburzenia słuchu występujące pod postacią szumu w uszach, pisków i dzwonienia, ból głowy tworzą trzecią grupę objawów. Czwarta grupa objawów to: lęk, kołatanie serca, zaburzenia widzenia pod postacią mgły, nudności – wymioty oraz suchość w gardle i ustach występujące u ok. połowy badanych osób.

Metody terapii

Manipulacje stawów kręgosłupa i / lub stawów krzyżowo – biodrowych – wszyscy pacjenci (100%)

Mobilizacja stref komórkowo bólowych okolicy karku i górnej części pleców – 90% pacjentów

Relaksacja poizometryczna mięśni, głównie prostowników głowy i szyi – rzadko – 15,5% pacjentów

Leki homeopatyczne – sporadycznie – 9% pacjentów

Poprawa w zakresie poszczególnych dolegliwości – opracowano na podstawie obserwacji 51 pacjentów, którzy kontynuowali leczenie do chwili przerwania badania (dane w procentach)

– zawroty głowy: 86,3%

– ból w kręg. C: 66,7%

– drętwienie rąk: 66,6%

– ból głowy: 53,0%

– zaburzenia słuchu pod postacią szumu w uszach, pisków, dzwonienia i inn.: 51,0%

– zaburzenia widzenia pod postacią mroczków: 50,1%

– kołatanie serca: 50,1%

– zaburzenia widzenia pod postacią mgły: 43,1%

– nudności i wymioty: 45,7%

– lęk: 33,3%

– suchość w ustach i w gardle: 33

Wnioski:

Związek dyslordozy szyjnej z zaburzeniami neurowegetatywnymi wydaje się pewny.

Zaburzenia neurowegetatywne częściej występują u kobiet. Być może wynika to z większej wiotkości stawów u tej płci bądź jest związane z konstrukcją osobowości.

Zaburzenia nerwowegetatywne wywołane dyslordozą szyjną stanowią duży problem diagnostyczny i terapeutyczny. Zaburzenia krzywizny kręgosłupa szyjnego i wynikające z niej biomechaniczne dysfunkcje nie są dostatecznie i prawidłowo interpretowane przez lekarzy. Radiolodzy często bagatelizują w opisie radiogramów fakt zaburzenia krzywizny kręgosłupa. – spotkałem się z takimi opisami wielokrotnie.

Zaburzenia neurowegetatywne stanowią problem natury medycznej, jak i również problem z pogranicza psychiatrii, psychologii i socjologii. Chory z objawami zaburzeń neurowegetatywnych spotyka się często z niezrozumieniem we własnej rodzinie, pracy a także niestety u lekarzy. Przypina im się etykietkę “znerwicowanej baby” co jeszcze bardziej nakręca spiralę dolegliwości. Kiedy pacjent zwróci się do lekarza o pomoc standardowa droga wygląda następująco: zaczyna się od neurologa lub laryngologa, potem trafia do okulisty, internisty czasami kardiologa a na końcu jest najczęściej psychiatra, który stwierdza , iż chory ma zespół lękowy (istotnie wtedy już go ma). Lekarz wprowadza leki przeciwlękowe, które chorzy zażywają przez całe lata.

Terapia manualna odgrywa niebagatelną rolę w leczeniu zaburzeń neurowegetatywnych wywołanych dyslordozą szyjną, a często jest jedyną skuteczną metodą terapii.

Informacje zamieszczona na tej stronie służą wyłącznie do celów edukacyjnych, nie mogą być zastępstwem profesjonalnego medycznego doradztwa. Stan zdrowia i wszelkie jego zaburzenia winny być konsultowane z właściwymi służbami medycznymi. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania związanego z terapią radzimy poinformować swojego lekarza o takim zamiarze.

Zioła na prostatę

Przerost prostaty, jak mówią statystyki medyczne, czeka prawie każdego mężczyznę. U jednego dojdzie do tego wcześniej a u drugiego później. Zioła mogą znakomicie poradzić sobie z opóźnieniem tego procesu, bądź też złagodzić dolegliwości. Najlepsze

Czytaj wiecej »

Zioła na zapalenie zatok

Jeżeli zachorujemy na katar, który po kilku dniach ustąpi to możemy przypuszczać, że mamy dobrą odporność na infekcje. Ale jeżeli jego skutkiem będzie zapalenie zatok, to będzie to świadczyć o tym,

Czytaj wiecej »

Styl życia a bóle miesiączkowe

Zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS) dotyka w mniejszym lub większym stopniu wiele kobiet. Nie jest to choroba, zatem stosowanie leków w jej przypadku budzi kontrowersje. Okazuje się, że działania niefarmakologiczne mogą również spowodować

Czytaj wiecej »

Zalety diety w leczeniu onkologicznym

Polscy naukowcy opracowali dietę, która zmniejsza ryzyko raka aż o 60%. Dieta oparta na owocach, warzywach, sokach i produktach mlecznych zmniejsza ryzyko raka piersi u kobiet i raka płuc u mężczyzn aż o 60%

Czytaj wiecej »