Czy czarnuszka siewna leczy Covid-19 ?

W okresie pandemii intensywnie poszukuje się leków, które mogłyby skutecznie zwalczyć wirusa SARS-CoV-2. Naukowcy przeprowadzają badania zarówno nad lekami syntetycznymi, jak i naturalnymi substancjami roślinnymi. Jednym z interesujących kierunków badań stały się nasiona czarnuszki siewnej, które od dawna znane są z ich potencjalnych właściwości przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych, przeciwzapalnych oraz stymulujących odporność organizmu. W Pakistanie, w czterech ośrodkach naukowych, przeprowadzono badania na grupie 313 pacjentów z umiarkowanym i ciężkim przebiegiem COVID-19.


Pacjenci zostali losowo podzieleni (przeprowadzono randomizację) i otrzymywali mieszaninę składającą się z 1 grama miodu na kilogram masy ciała dziennie oraz 80 mg nasion czarnuszki na kilogram masy ciała dziennie. Terapia trwała przez 13 dni, równolegle do standardowego postępowania terapeutycznego. Jakie były efekty wprowadzenia do terapii czarnuszki i miodu?

U osób, które dodatkowo przyjmowały czarnuszkę siewną, czas trwania choroby umiarkowanego przebiegu skrócił się z 7 dni do 4 dni, natomiast w przypadku ciężkiego przebiegu z 13 dni do 9 dni. Obserwowano również przyspieszenie eliminacji wirusa z organizmu. W szóstym dniu choroby umiarkowanego przebiegu, u osób leczonych czarnuszką, 2/3 pacjentów wznowiło normalną aktywność, podczas gdy w grupie nie otrzymującej czarnuszki zaledwie 11% pacjentów powróciło do aktywności. Analogicznie, w przypadku ciężkiego przebiegu po 6 dniach od podjęcia terapii, 50% pacjentów leczonych czarnuszką wróciło do aktywności, w porównaniu z zaledwie 3% pacjentów w grupie kontrolnej, która nie otrzymywała czarnuszki. Śmiertelność wśród pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby, którym podawano czarnuszkę, wynosiła 4%, podczas gdy w grupie kontrolnej, która nie otrzymywała czarnuszki, wynosiła aż 18,87%.

Jego skuteczności dowiedziono w kolejnym badaniu, który przeprowadzili naukowcy z Iraku. Obserwacja prowadzona była na 259 pacjentach, którzy otrzymywali obok standardowego leczenia, olej z czarnuszki siewnej w ilości 40mg/kg masy ciała raz dziennie doustnie. Terapię prowadzono przez 14 dni. Grupę kontrolną stanowiło 160 pacjentów, u których stosowano standardowe leczenie. Obserwacja pacjentów wykazała, że w grupie leczonej czarnuszką jedynie u dwóch pacjentów doszło do nasilenia choroby, co stanowi 1,3%. W grupie kontrolnej były to aż 44 przypadki, co stanowi 17%. Ponadto w grupie, która nie przyjmowała czarnuszki doszło do 14 zgonów, co stanowi 5,4%, nie odnotowano żadnych zgonów w grupie przyjmujących czarnuszkę. Wadą tego drugiego badania było to, że nie było to badanie podwójnej ślepej próby.

Przypuszcza się, że głównym składnikiem nasion czarnuszki odpowiedzialnym za działanie terapeutyczne jest olej pochodzący z tej rośliny, szczególnie taki, który zawiera odpowiednią ilość olejku eterycznego. Wśród aktywnych związków, które prawdopodobnie wykazują działanie terapeutyczne, wskazuje się na tymochinon i karwakrol. Karwakrol, jeden z tych związków, może działać poprzez hamowanie aktywności receptora ACE2, blokowanie wejścia wirusa SARS-CoV-2 do komórki oraz powstrzymywanie jego replikacji.

Bezpieczeństwo stosowania.

Na podstawie badań przeprowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych wykazano, że olej z czarnuszki oraz nasiona z czarnuszki wykazują bardzo niską toksyczność, zarówno ostrą, jak i przewlekłą. Nie obserwowano zmian w poziomie enzymów wątrobowych: ALT i AST i GGTp oraz zmian w sercu, wątrobie, nerkach, trzustce (ocena histopatologiczna). W dawce40 mg/kg masy ciała olej był dobrze tolerowany przez dorosłych i dzieci. W wyższych dawkach u dzieci wystąpiły dolegliwości żołądkowo­jelitowe, które można złagodzić, podając kapsułki po jedzeniu.

Wnioski.

W przypadku oleju z czarnuszki siewnej mamy do czynienia z surowcem o wysokim profilu bezpieczeństwa, stosunkowo tanim i z dużym prawdopodobieństwem skuteczności w przypadku infekcji Sars Cov-2. Można go stosować łącznie ze standardową terapią, co wykazały oba badania. Dlatego stosowanie oleju z czarnuszki należy rozważyć w przypadku zagrożenia lub infekcji Sars Cov-2. Sugerowana dawka to 50 mg oleju na kg masy ciała, najlepiej w kapsułkach. Czyli osoba ważąca 60 kg powinna zażywać 6 kapsułek po 500 mg dziennie w przypadku infekcji. Natomiast dawka profilaktyczna może być dwukrotnie mniejsza. Wysokiej jakości olej z czarnuszki siewnej wchodzi w skład preparatu Alerbon.

Smog zabija!

Smog jest to zanieczyszczenie powietrza drobinami o średnicy nie większej niż 2,5 micrometra, które uszkadzają nasz układ oddechowy, ale także układ krążenia. W Polsce narażenie na kontakt ze smogiem jest bardzo duże.

Czytaj wiecej »

Styl życia, a napięcie przedmiesiączkowe (PMS)

Zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS) dotyka w mniejszym lub większym stopniu wiele kobiet. Nie jest to choroba, zatem stosowanie leków w jej przypadku budzi kontrowersje. Okazuje się, że działania niefarmakologiczne mogą również spowodować

Czytaj wiecej »

Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest to przewlekła, zapalna choroba układowa. Początkowo występuje jako stan zapalny błony maziowej stawów, potem zapalenie przenosi się na inne struktury stawowe, kaletki maziowe i pochewki ścięgniste.

Czytaj wiecej »

Zioła na prostatę

Przerost prostaty, jak mówią statystyki medyczne, czeka prawie każdego mężczyznę. U jednego dojdzie do tego wcześniej a u drugiego później. Zioła mogą znakomicie poradzić sobie z opóźnieniem tego procesu, bądź

Czytaj wiecej »