Czy czarnuszka siewna leczy Covid-19 ?

Czas pandemii sprawia, że trwają usilne poszukiwania leków, które mogłyby przyczynić się do zwalczenia wirusa SARS Cov-19. Naukowcy analizują zarówno leki syntetyczne jak i surowce zielarskie. Jednym z nich stały się nasiona czarnuszki siewnej, o której wiadomo od wielu lat, że wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwzapalne, a ponadto stymuluje odporność organizmu. W czterech ośrodkach naukowych w Pakistanie przeprowadzono badania na grupie 313 pacjentów z umiarkowanym i ciężkim przebiegiem Covid.

Pacjenci zostali podzieleni losowo (dokonano randomizacji) i otrzymywali mieszaninę 1 grama miodu na kilogram masy ciała dziennie i po 80 mg nasion czarnuszki na kilogram masy ciała dziennie. Leczenie prowadzono przez 13 dni obok standardowego postępowania terapeutycznego. Jakie były efekty wprowadzenia do terapii czarnuszki i miodu?

U osób stosujących dodatkowo czarnuszkę siewną skrócił się czas choroby umiarkowanego przebiegu z 7 dni do 4 dni, a w przypadku ciężkiego przebiegu z 13 do 9 dni. Przyspieszyła się również eliminacja wirusa z organizmu. W szóstym dniu choroby w przebiegu umiarkowanym, u osób leczonych, czarnuszką 2/3 z nich wznowiło normalną aktywność, a w grupie nie otrzymującej czarnuszki zaledwie 11% pacjentów wróciło do aktywności. Analogicznie w przypadku ciężkiego przebiegu u osób przyjmujących czarnuszkę po 6 dniach 50% pacjentów wróciło do aktywności, a u osób leczonych bez tego surowca było to zaledwie 3%. Śmiertelność u pacjentów z ciężkim przebiegiem, którym podawano czarnuszkę wynosiła 4%, a w grupie kontrolnej, w której nie podawano czarnuszki, było to aż 18,87%.

Jego skuteczności dowiedziono w kolejnym badaniu, który przeprowadzili naukowcy z Iraku. Obserwacja prowadzona była na 259 pacjentach, którzy otrzymywali obok standardowego leczenia, olej z czarnuszki siewnej w ilości 40mg/kg masy ciała raz dziennie doustnie. Terapię prowadzono przez 14 dni. Grupę kontrolną stanowiło 160 pacjentów, u których stosowano standardowe leczenie. Obserwacja pacjentów wykazała, że w grupie leczonej czarnuszką jedynie u dwóch pacjentów doszło do nasilenia choroby, co stanowi 1,3%. W grupie kontrolnej były to aż 44 przypadki, co stanowi 17%. Ponadto w grupie, która nie przyjmowała czarnuszki doszło do 14 zgonów, co stanowi 5,4%, nie odnotowano żadnych zgonów w grupie przyjmujących czarnuszkę. Wadą tego drugiego badania było to, że nie było to badanie podwójnej ślepej próby.

Uważa się, że głównym składnikiem nasion czarnuszki wykazującym działanie terapeutyczne jest olej z tej rośliny, ale tylko taki, który ma odpowiednią zawartość olejku eterycznego. Z ciał czynnych, które prawdopodobnie wykazują działanie terapeutyczne, wymienia się tymochinon i karwakrol. Ten ostatni związek może hamować aktywność receptora ACE2 i blokować wejście Sars Cov-2 do komórki oraz hamować jego replikację.

Bezpieczeństwo stosowania.

Na podstawie badań przeprowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych wykazano, że olej z czarnuszki oraz nasiona z czarnuszki wykazują bardzo niską toksyczność, zarówno ostrą, jak i przewlekłą. Nie obserwowano zmian w poziomie enzymów wątrobowych: ALT i AST i GGTp oraz zmian w sercu, wątrobie, nerkach, trzustce (ocena histopatologiczna). W dawce40 mg/kg masy ciała olej był dobrze tolerowany przez dorosłych i dzieci. W wyższych dawkach u dzieci wystąpiły dolegliwości żołądkowo­jelitowe, które można złagodzić, podając kapsułki po jedzeniu.

Wnioski.

W przypadku oleju z czarnuszki siewnej mamy do czynienia z surowcem o wysokim profilu bezpieczeństwa, stosunkowo tanim i z dużym prawdopodobieństwem skuteczności w przypadku infekcji Sars Cov-2. Można go stosować łącznie ze standardową terapią, co wykazały oba badania. Dlatego stosowanie oleju z czarnuszki należy rozważyć w przypadku zagrożenia lub infekcji Sars Cov-2. Sugerowana dawka to 50 mg oleju na kg masy ciała, najlepiej w kapsułkach. Czyli osoba ważąca 60 kg powinna zażywać 6 kapsułek po 500 mg dziennie w przypadku infekcji. Natomiast dawka profilaktyczna może być dwukrotnie mniejsza. Wysokiej jakości olej z czarnuszki siewnej wchodzi w skład preparatu Alerbon.

Mięśniaki macicy

Mięśniaki macicy to łagodne zmiany guzowate zlokalizowane w obrębie jamy macicy, bądź w jej ścianie. Doświadczają ich panie w różnym wieku, ale najczęściej występują w okresie okołoklimakteryjnym. Gdy w badaniu ginekologicznym lub w badaniu USG pojawi

Czytaj wiecej »

Naturalne syropy Ojca Grzegorza nie tylko dla dzieci

Jak powszechnie wiadomo, dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość, która często połączona jest z dużą aktywnością. Wystarczy spuścić malucha z oczu na przysłowiową chwilę, a efekty mogą być przerażające: pomalowane ściany, podłoga w okruchach, potargane dokumenty

Czytaj wiecej »

Kiedy nasza odporność szwankuje

Do 10 objawów ostrzegawczych pierwotnych niedoborów odporności należą: 1. co najmniej 4 nowe infekcje ucha w ciągu roku, 2. co najmniej 2 ciężkie zapalenia zatok w ciągu roku, 3. o najmniej 2-miesięczna

Czytaj wiecej »