W obronie ziołolecznictwa

11 listopada 2017 roku, czyli w Święto Odzyskania Niepodległości, powstała Inicjatywa na Rzecz Polskiego Zielarstwa.

13 grudnia 2017 r., czyli w 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, odbyło się jej kolejne posiedzenie. Dyskutowano nad instytucjonalnym ograniczeniem dostępności do informacji o prozdrowotnym działaniu produktów naturalnych. Pomimo tego, że w Polsce ćwierć wieku temu skończył się komunizm i cenzura, to niektóre restrykcje dotyczące informacji nadal istnieją w przestrzeni publicznej. Nie jest to oczywiście cenzura polityczna. Obecnie cenzurowane są wiadomości na temat właściwości ziół i innych produktów naturalnych. Brak pełnej informacji o właściwościach produktów naturalnych powoduje, że pacjenci i pracownicy służby zdrowia nie mają podstaw do dokonywania świadomego wyboru i zbyt często kierują się reklamą leków syntetycznych.

11 listopada 2017 roku, czyli w Święto Odzyskania Niepodległości, powstała Inicjatywa na Rzecz Polskiego Zielarstwa.

13 grudnia 2017 r., czyli w 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, odbyło się jej kolejne posiedzenie. Dyskutowano nad instytucjonalnym ograniczeniem dostępności do informacji o prozdrowotnym działaniu produktów naturalnych. Pomimo tego, że w Polsce ćwierć wieku temu skończył się komunizm i cenzura, to niektóre restrykcje dotyczące informacji nadal istnieją w przestrzeni publicznej. Nie jest to oczywiście cenzura polityczna. Obecnie cenzurowane są wiadomości na temat właściwości ziół i innych produktów naturalnych. Brak pełnej informacji o właściwościach produktów naturalnych powoduje, że pacjenci i pracownicy służby zdrowia nie mają podstaw do dokonywania świadomego wyboru i zbyt często kierują się reklamą leków syntetycznych.

 

Sprawa zainteresowała parlamentarzystów. Powstał Parlamentarny Zespół ds. Polskiego Zielarstwa, a jego zapleczem merytorycznym stała się Inicjatywa na Rzecz Polskiego Zielarstwa. Skupia ona ekspertów ze świata nauki, lekarzy, farmaceutów oraz przedstawicieli strony społecznej. Ze strony parlamentarzystów inspiratorem i przewodniczącym został poseł Paweł Skutecki. Przebieg I posiedzenia obejmował następujące zagadnienia: • #Groźba przejęcia polskiego rynku zielarskiego przez zagraniczne koncerny farmaceutyczne. Lek. med. Krzysztof Błecha z Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego na podstawie danych z Ministerstwa Zdrowia przedstawił aktualną sytuację naturalnych produktów ziołowych, leków i suplementów diety w Polsce, w tym proces przejmowania rynku przez podmioty zagraniczne. • Skuteczność naturalnych terapii to nie mit. Dr n. med. Wiesława Stopińska zaprezentowała wnioski ze swojej pracy doktorskiej, w której dowiodła wyższości terapii naturalnych nad leczeniem z wykorzystaniem leków syntetycznych w chorobach przewlekłych dróg oddechowych u dzieci. • #Walka z zakazem informowania o własnościach prozdrowotnych naturalnych produktów. Elżbieta Tokarska, współzałożycielka Inicjatywy, domagała się respektowania art. 54 Konstytucji RP, który zabrania cenzury prewencyjnej środków masowego przekazu. • #Nie zmiana prawa, ale jego właściwa interpretacja, sposobem na rzetelną informację o produktach prozdrowotnych. Mec. Tomasz Krawczyk przedstawił propozycję właściwego, zgodnego z prawem i prawdą opisu naturalnych produktów, tj. dołączenia do produktu: informacji o jego własnościach zaczerpniętych ze źródeł naukowych oraz sformułowania: „Produkt X może być używany, jako uzupełnienie diety / suplementacja diety w przypadku schorzenia Y obok prawidłowego leczenia, a ponadto może być stosowany w profilaktyce zdrowotnej”. • #Prawdziwa informacja o produktach pochodzenia naturalnego sposobem na promocję zdrowia i nauki. Prof. Iwona Wawer z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podkreśliła, że prawdziwa informacja o produktach naturalnych jest warunkiem właściwej profilaktyki zdrowotnej, a także sprzyja rozwojowi polskiej nauki i gospodarki. Zalety przedstawionych rozwiązań zostały dostrzeżone przez obecnego na posiedzeniu zasępcy Głównego Inspektora Sanitarnego doktora Grzegorza Hudzika: „Do określenie w ten sposób, że dany preparat może być stosowany obok normalnego leczenia farmakologicznego jako uzupełnienie, jest moim zdaniem bardzo ciekawą drogą i ta propozycja zasługuje na popularyzację.” „Ja, jako lekarz, uważam, że taka informacja byłaby nader przydatna i powinna być stosowana.” Poseł Jarosław Sachajko (przewodniczący Komisji Rolnictwa) podkreślił, że pieniądze na rozwój nauki są w rękach przedsiębiorców. Rolą państwa jest zachęcanie ich odpowiednimi przepisami prawa do inwestycji w badania. Sprzyja temu koncepcja dołączania do opakowań produktów informacji naukowej o ich własnościach. Na końcu spotkania przewodniczący zespołu, poseł Paweł Skutecki podkreślił, że przebiegało ono w dobrej, pełnej zrozumienia atmosferze, niezwykle rzadko spotykanej w czasie komisji i zespołów parlamentarnych, co daje nadzieje na wypracowanie porozumienia. Zwracamy się do wszystkich sympatyków medycyny naturalnej, aby skłonili posłów i senatorów do wstępowania w szeregi Parlamentarnego Zespołu ds. Polskiego Zielarstwa. Szczegóły działań oraz filmy z posiedzenia dostępne są na profilu facebook Inicjatywy na Rzecz Polskiego Zielarstwa.

Telomery, a starzenie się

Końcówki chromosomów, zwane telomerami, mogą przenosić genetyczną informację dla dwóch białek, co odkryli naukowcy z University of North Carolina. To odkrycie może wpłynąć na nasze rozumienie procesu starzenia, zapaleń i raka. Okazało się, że telomery, które

Czytaj wiecej »

Dieta w chorobie Hashimoto

Częstą chorobą ostatnich lat jest choroba Hashimoto. Jest to autoimmunologiczne zapalenie tarczycy i występuje częściej u kobiet. Może choroba Hashimoto nie jest tak bardzo destrukcyjna, jak inne choroby autoimmunologiczne, np. toczeń czy RZS, jednakże w dłuższej perspektywie zniszczy

Czytaj wiecej »

Uważajmy z klimatyzacją

Kiedyś wydawało się, że jeśli ktoś latem zachorował na anginę, to powodem mogły być tylko lody lub zimne napoje. Teraz mamy także innego sprawcę zachorowań. Jest nim klimatyzacja. Przez nią przychodzi nam żyć latem w skrajnych

Czytaj wiecej »

Jazda samochodem a leki uspakajające

Jak powszechnie wiadomo po środkach wpływających na sprawność intelektualną nie powinno się prowadzić pojazdów i innych urządzeń pozostających w ruchu. Istnieje błędne przekonanie, że dotyczy to tylko alkoholu. Często nie bierze się pod uwagę, że podobnie działają niektóre leki i to nie tylko leki

Czytaj wiecej »