Koszyk (0) Zamknij

Brak produktów w koszyku.

Klauzula informacyjna

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z działalnością sklepu internetowego oraz działań marketingowych jest Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED Krzysztof Błecha, z siedzibą w Żywcu 34-300, przy ul. Stawowej 23, tel. 33 861 56 20, www.bonimed.pl, e-mail: bonimed@bb.onet.pl, zwany dalej BONIMED.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez BONIMED jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

 3. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z osobą, która jest stroną tej umowy (umowa kupna sprzedaży zawierana pomiędzy klientem a BONIMED), jak również przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 ppkt a, b i c rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów BONIMED, w tym także do celów prowadzenia działań marketingowych.

 5. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, tj.:

  1. do zakończenia okresu zrealizowania zawartej umowy kupna/sprzedaży, w przypadku zakupów dokonywanych bez rejestracji lub drogą telefoniczną – nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia złożenia zamówienia,

  2. do czasu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła, w przypadku dokonania zakupów z rejestracją.

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez okres wskazany w pkt. 5, chyba że obowiązek dłuższego okresu ich przechowywania został określony we właściwych przepisach prawnych.

 2. Zgodnie z obowiązującym prawem gromadzone dane osobowe BONIMED może udostępniać podmiotom przetwarzającym je na  zlecenie BONIMED (np. firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną, firmom świadczącym usługi serwisowe i wspierające działalność strony www.bonimed.pl, jak również podmiotom, które zapewniają usługi płatnicze), a także innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych, na podstawie obowiązującego prawa, w tym organom kontrolnym.

 3. Osobom, których dane zostały zebrane przysługuje:

  1. prawo dostępu do treści danych,

  2. prawo żądania od BONIMED sprostowania,

  3. żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  5. prawo do przenoszenia danych,

  6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie,

  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania celów o których mowa w pkt. 3 i 4.

 2. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

 3. BONIMED nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

ROK 2022

Styczeń 2022 KAMERUN, Nguelemendouka. Siostra Goretti Bober ze szkoły św. Teresy w Nguelemendouka, w liście do lek.med. Krzysztofa Błechy, dziękuje za dar w postaci preparatu Antybiobon. Siostra, w liście do Bonimedu pisze, że wiele dzieci ze szkoły, którym podawano Antybiobon, odzyskało radość życia.

Czytaj wiecej »

Anginbon – niezbędnik damskiej torebki.

Jak powszechnie wiadomo, w damskiej torebce można znaleźć bardzo różne rzeczy. Niektórzytwierdzą, że jest tam wszystko, ale jest jedna rzecz, która musi znaleźć się tam bezwzględnie. Jestmała, ładnie wygląda, ładnie pachnie, charakterystycznie smakuje i przyda

Czytaj wiecej »

Spokojny sen u dziecka – marzenie rodziców.

Jak powszechnie wiadomo, dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość, która często połączona jestz dużą aktywnością. Wystarczy spuścić malucha z oczu na przysłowiową chwilę, a efekty mogą byćprzerażające: pomalowane ściany, podłoga w okruchach, potargane dokumenty zostawione nastoliku, opróżnione półki

Czytaj wiecej »

Dieta i wysiłek fizyczny – najważniejsze w cukrzycy.

Rola diety i wysiłku fizycznego w leczeniu i profilaktyce cukrzycy jest kluczowa. Wysiłek fizyczny powoduje: Redukcję poziomu glukozy we krwi poprzez:– zwiększenie wrażliwości tkanek na insulinę,– zwiększenie spalania glukozy w czasie wysiłku, przyspieszenie przemiany materii. 2.

Czytaj wiecej »