Rejestracja Nowego Konta
E-Mail *
Nazwa użytkownika *
Nazwa wyświetlana *
Hasło *
Potwierdź hasło *
Imię *
Nazwisko *
Adres *
Nr domu/lokal *
Kod pocztowy *
Miasto *
Kraj *
Telefon
Chcę otrzymać *
NIP
agreed *
akcept1 *
accept2


Ochrona danych osobowych.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w zbiorze danych KLIENTÓW BONIMED, 34-300 Żywiec, ul. Stawowa 23. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby BONIMED i przetwarzane w celu realizacji sprzedaży produktów oraz prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Każdy z klientów ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz przysługuje mu prawo sprzeciwu, który należy zgłosić pisemnie na adres BONIMED, 34-300 Żywiec, ul. Stawowa 23 lub wysyłając e-mail na bonimed@bb.onet.pl
BONIMED nie udostępnia danych osobowych klienta w celach reklamowych i promocyjnych innym podmiotom.